STANOVENÉ TERMÍNY REVIZÍ

Tlakové nádoby stabilní dle ČSN 69 0012

výchozí revize po instalaci či opravě nádoby (pokud nebylo vydáno prohlášení shody)
první provozní revize do dvou týdnů po zahájení provozu nádoby
provozní revize 1× ročně
vnitřní revize 1× za 5 let
zkouška těsnoti po kažné vnitřní revizi a při ověření netěsnosti
tlaková zkouška 1× za 9 let

Parní a horkovodné kotle dle ČSN 07 0710

provozní revize 1× za 3 měsíce
vnitřní revize 1× ročně
zkouška těsnosti po kažné vnitřní revizi a při ověření netěsnosti
tlaková zkouška 1× za 9 let

Nízkotlaké teplovodní kotelny dle vyhl. č. 91/1993 sb.

odborná prohlídky 1× ročně; u nových kotelen před jejich uvedení do provozu

Parní a horkovodní potrubí dle ČSN 13 0108

prohlídka potrubí 1× za 6 měsíců

Obsluhy tlakových zařízení

obsluha tlakových nádob 1× za 3 roky
obsluha parních a horkovodních kotlů 1× za 5 let (TIČR), 1× za 3 roky (revizní technik)
obsluha teplovodních kotelen 1× za 5 let
oblsuha potrubí a výměníkových stanic 1× za 2 roky